برندینگ

انواع مختلف بازاریابی پارتیزانی

Posted on
آژانس تبلیغاتی ویرگول

یکی از ویژگی‌های بارز و کلیدی که هر تبلیغ پارتیزانی باید دارا باشد غیر منتظره و خلاق بودن است. در واقع همین ویژگی یا بهتره بگیم مزیت غیره منتظره بودن است که منجر به عکس العمل‌های عاطفی چون خنده، شوک و ناراحتی می‌شود. آژانس‌های تبلیغاتی از طریق ایده‌های خلاق و غیره منتظره که بطور شگرفی […]