خدمات

خدمات

تحقیقات بازار

در هر فرآیند برندینگ و تبلیغات، شناخت بینش مصرف‌کننده و طرح ریزی برنامه‌های مبتنی بر نگاه بیرون به درون سازمان، محکوم به پیروزی خواهد بود.

نگارش کمپین یکپارچه IMC

طراحی پیام‌هایی که در جهت هدف برند و متناسب با بودجه تبلیغاتی بوده، و برنامه‌ریزی مناسب رسانه را شامل شود، امری است مبتنی بر علم مارکتینگ و تبلیغات.

طراحی و اجرای پیام خلاق

تولید پیام‌های رایگان توسط “رسانه‌فروشها!” بزرگترین خیانت به کارفرماست. ایده‌پردازی در جهت خلق پیام‌های متمایز، هزینه‌های سنگین رسانه را به سرمایه‌گذاری برند تبدیل خواهد کرد.

دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات و برندینگ علمی در فضای دیجیتال نیز نیازمند تحلیل بینش مصرف‌کننده، تولید پیام‌های متناسب و برنامه‌ریزی علمی رسانه است. ما در ویرگول آماده ارائه خدمات در حوزه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی در قالبهای خلاق، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و طراحی و اجرای کمپینهای دیجیتال هستیم.

برندینگ

برندینگ علمی، فرای لوگو و اوراق اداری، عملیاتی است که در پروسه زمانی مشخص انجام شده و نیاز به تدوین استراتژی یکپارچه دارد. ویرگول در فازهای تدوین سند جایگاه‌یابی، خلق هویت بصری، گایدلاین برند تا تدوین ارتباطات بازاریابی توانمندی ارائه خدمات را داراست.

برنامه‌ریزی استراتژیک

با توجه به سبقه هیئت مدیره ویرگول و نظر به اهمیت حضور علم مارکتینگ در فعالیت‌های تبلیغات و برندینگ، ویرگول در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی‌ مارکتینگ آماده خدمت‌رسانی است.